PDF Kingo CCC

Kirkehistorikeren Carsten Bach-Nielsen går i denne samling af studier tæt på tanker og billeddannelser i Kingos salmer. Hvor henter Kingo sin inspiration? Hvordan forarbejder han litterære indtryk; hvordan fletter det bibelske sprog og den middelalderlige tradition sammen i de salmer, vi den dag i dag synger i kirken?Kingo var og blev en mastodont. Et modsigelsens tegn for senere generationer. Han stod i vejen for nye salmedigtere. Han måtte bekæmpes eller i det mindste reduceres, for at en Brorson og en Grundtvig kunne komme til med deres kristendomstolkning. Kingo havde gjort kristendommen til en bodskristendom, der ikke behagede Grundtvig – men til gengæld faldt i god jord i de tidlige vækkelsesbevægelser i 1800-tallet. Historien om Kingos videre liv i den danske menighed og i den danske nationallitteratur – den kendte og glemte Kingo – forfølges i bogens sidste store afsnit.Bogens titel er et forsøg på et bevidst barokt ordspil- Kingo CCC kan jo læses ligeud som Kingo 300 – eller i overenstemmelse med Kingos appel til læseren i passionssalmerne: See! See! See! For Kingos salmer er digtning for synet. Øjnene må spærres op. Budskabet skal lukkes ind og prentes i øjet, bevidstheden – og på hjertet. Fil størrelse: 17020 KB

  • Navn: Kingo CCC
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk